ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

σε 6 αγώνες                      συμμετ.    χρόνος
 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ      6      540
 2. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ             6      540
 3. ΤΣΩΝΗΣ                   6      540
 4. ΠΑΤΣΑΤΖΟΓΛΟΥ        6      540
 5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ      6      518
 6. ΜΗΤΚΤΑΣ                  6      485
 7. ΜΑΝΔΥΛΗΣ                6      499
 8. ΔΩΡΟΒΙΝΗΣ               5      422
 9. ΜΠΙΤΑΞΗΣ                 5      407  (μείον 20' λόγω αποβολής του) 
 10. ΣΤΡΙΓΓΑΣ                   6      360
 11. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ         5      295
 12. ΧΑΡΙΤΟΣ                    5      253
 13. ΠΡΙΚΑΣ                      4      172
 14. ΣΙΜΩΣΗΣ                   3       140
 15. ΚΑΜΑΡΑ                    2        83
 16. ΝΑΣΤΟΣ                    2        77
 17. ΡΟΚΑΣ                      3        58
 18. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ         2        20
 19. ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ     1          3
 20. ΚΟΠΕΛΑΣ                   1          1